Kontakt

Wszelkie uwagi odnośnie niniejszego blogu oraz jakiekolwiek pytania dotyczące osoby abpa Fultona J. Sheena prosimy kierować na adres email: arcybiskupfultonjsheen@gmail.com.