10 października 2016

Przebaczenie i krew

W jaki sposób przebacza się grzechy? Jaka jest ostateczna podstawa odpuszczenia grzechu? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w Liście do Hebrajczyków (9,22): "Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów". Dlaczego przelanie krwi jest konieczne? Ponieważ grzech jest we krwi. Jest we krwi degenerata, jest we krwi alkoholika, jest we krwi osoby uzależnionej. (...) Przepływa przez każdą bramę i aleję ciała, i zdaje się, że - gdybyśmy chcieli usunąć grzech - musielibyśmy pozbyć się krwi. Być może jest to jeden z powodów. Drugim powodem, jak czytamy w Księdze Kapłańskiej, jest to, że życie ludzkie determinowane jest przez krew. Im wyższa forma życia, tym cenniejsza jest krew. Dlatego życie Chrystusa, który przelewa swą krew, daje całkowite odpuszczenie grzechów. 


Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "Through the Year with Fulton Sheen", 1985 r., str. 171.