28 września 2016

Pozwólmy się posłać

W życiu doznajemy wielu rozczarowań, które stają się paliwem do tego, aby porzucić wolę Boga. W dzisiejszym Kościele tracimy poczucie misji. Nie jesteśmy już posłani. Ojciec posłał Syna, Syn posłał apostołów, a apostołowie nas posłali. Nie chcemy być posłani, chcemy wybierać, dokąd pójdziemy. Chcemy mieć możliwość własnego wyboru. W ten sposób nigdy nie będziemy pewni, czy wypełniamy Bożą wolę. Jesteśmy pewni, że wypełniamy własną wolę i - zazwyczaj - gdy dostaniemy to, czego chcieliśmy, przestaje nas to cieszyć. Prośmy Boga, abyśmy jak najszybciej zapytali Go: "Panie, czego ode mnie oczekujesz? Po prostu mi to powiedz."

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "Through the Year with Fulton Sheen", 1985r., str. 179.