czwartek, 3 kwietnia 2014

Skała i Kamyczek

2 października 1979r. wieloletni przyjaciel arcybiskupa Sheena, nowo wybrany papież Jan Paweł II, przybył do katedry św. Patryka w Nowym Jorku. Katedra wypełniona była po brzegi, znajdowało się w niej cztery lub pięć tysięcy ludzi. Gdy papież wkroczył do katedry, ktoś podprowadził do niego słabego, schorowanego arcybiskupa Sheena. Arcybiskup chciał w osobie Jana Pawła II powitać Wikariusza Chrystusowego. Papież nie pozwolił uklęknąć przed sobą arcybiskupowi, którego bardzo szanował i który reprezentował to, co najlepsze w katolicyzmie amerykańskim. Podźwignął go i objął. Gdy trwali w uścisku, papież wypowiedział nad arcybiskupem Sheenem błogosławieństwo i rzekł do niego: "Dobrze pisałeś i mówiłeś o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jesteś lojalnym synem Kościoła". Arcybiskup Sheen zawsze pragnął być właśnie taki i słowa te, wypowiedziane przez Piotra, były dla niego bardzo ważne; był nimi głęboko wzruszony.

Dwa miesiące później w tej samej katedrze tłumy żegnały arcybiskupa Sheena we Mszy św. pogrzebowej. Czcigodny Sługa Boży Fulton pochowany jest w podziemiach tej katedry.


Naszym Czytelnikom dobrze znane jest to zdjęcie. Tym razem załączamy jego wersję opatrzoną uroczą dedykacją napisaną przez arcybiskupa Sheena dla jego kuzyna Toma Holligera i jego (niedawno zmarłej) żony Yolandy. Dedykacja ta brzmi następująco:

"To my dear cousins Tom, Yolanda and Family with the love and blessing of the Rock and the Pebble."

"Dla mojego drogiego kuzynostwa Toma, Yolandy i ich Rodziny z miłością i błogosławieństwem Skały i Kamyczka."

Skała i Kamyczek!