17 marca 2014

Trzy rodzaje dusz

W obliczu zła istnieją trzy rodzaje dusz. Istnieją takie [dusze], które czynią zło, zaprzeczają temu, że istnieje zło i nazywają je dobrem. "Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu." (J 16:2). Istnieją też takie [dusze], które widzą zło w innych, lecz nie widzą go w samych sobie i które "pochlebiają" swojej własnej cnocie poprzez krytykowanie innych. "Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata." (Mt 7:5). Wreszcie, istnieją takie [dusze], które dźwigają ciężar cudzej niedoli i grzechu, jak gdyby był to ich własny ciężar.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "Peace of Soul", 1949r., strona nieznana.