1 marca 2014

Racjonalizm zaprzecza samemu sobie

Jeszcze sto lat temu racjonalizm upajał się tym, że wyzwolił inteligencję spod zewnętrznej kontroli. Teraz całkowicie zaprzeczył on prawom rozumu i klęka przed ołtarzem sentymentu. Ściągając mitrę z intelektualisty, oderwał mu przy okazji głowę. Nie jesteśmy już ludźmi, lecz zwierzętami. "Czujemy", jak mamy postępować, zamiast to wiedzieć.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "God and Intelligence", 1949r., str. 213.