12 lutego 2014

Zależność od Boga a władza

Bardzo często im większa jest zależność od Boga, tym większa jest władza nad sprawami ziemskimi. Święty Franciszek miał władzę nad ptakami i zwierzętami, która nie jest dana wielu śmiertelnikom. Inne święte dusze miały władzę czynienia cudów.

Im bardziej jest się narzędziem w rękach Boga, tym chętniej Bóg działa poprzez to narzędzie. Jeśli ołówek sprzeciwia się kierunkowi dłoni, mniej zostanie napisane. Im bardziej podatne narzędzie, tym więcej otrzymuje władzy.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "Simple Truths. Thinking life through with Fulton J. Sheen", 1998r. , str. 10.