13 lutego 2014

O zaprzeczaniu istnienia sprawiedliwości

Dawniej, gdy ludzkie namiętności sprawiały, że na chwilę zapominali oni o sprawiedliwości, zawsze chcieli powrócić do sprawiedliwości, gdy tylko ich afekt osłabł. Czynili oni źle, lecz nigdy nie zaprzeczali, że było to złe postępowanie. W dzisiejszych czasach narody nie tylko gwałcą prawa sprawiedliwości, lecz wręcz zaprzeczają, jakoby sprawiedliwość istniała.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "A Declaration of Dependence", 1941r., str. 138.