środa, 26 lutego 2014

Działalność społeczna czy/i życie duchowe?

W dniach, które nastąpiły bezpośrednio po Soborze Watykańskim II, seminaria słusznie zaczęły szkolić kleryków w działalności społecznej i duszpasterskiej, lecz niesłusznie zaniedbały dyscyplinę i życie duchowe. Skutek był taki, że kurczaki jeszcze nie zdążyły się wykluć, a już zaczęły ganiać z lisami.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "Those Mysterious Priests", 1970r., str. 132.