czwartek, 23 maja 2013

Krzyż i antykrzyż

Pismo święte nigdy nie wspomina o pojednaniu, z wyjątkiem śmierci Chrystusa. Innymi słowy, jesteśmy zbawieni przez krzyż i zmartwychwstanie. Wynika z tego, że antykrzyż jest symbolem szatana. Zastanawiające jest odkrycie, w jak wielu przypadkach krzyż został usunięty ze szkół w ostatnich latach. Pewnego razu przebywałem w domu rekolekcyjnym, gdzie głosiłem rekolekcje. Owego wieczoru w sali znajdowało się ok. 1200 osób. Rozejrzałem się w poszukiwaniu krucyfiksu. Nie było go tam. Potem dowiedziałem się, że w owym domu rekolekcyjnym nie było krucyfiksu już od siedmiu lat.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "Through the Year with Fulton Sheen", 1985r., str. 51.