10 stycznia 2013

Ciało potrzebuje głowy

Dziwne jest to, że ci, którzy za Pismem św. uznają, że Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa, nie chcą uznać [Jego] głowy. A przecież po czym poznajemy, że jakieś ciało istnieje na tej ziemi? Bardzo łatwo jest dowiedzieć się, że Chrystus chodził kiedyś po tej ziemi, gdyż ludzie Go widzieli. W jaki sposób ludzie mieli się dowiedzieć po Jego Wniebowstąpieniu, co jest Jego mistycznym ciałem i gdzie można znaleźć Jego życie? Nasz Zbawiciel nie pozostawił tych pytań bez odpowiedzi. Dał On znak, który pozwolił nam rozpoznać Jego ciało i znak ten jest znakiem wszystkiego, co żyje. W jaki sposób przejawia się życie? Czyż jedność życia nie objawia się poprzez głowę, która jest źródłem wszelkich ruchów ciała? Czyż głowa nie jest symbolem jedności życia? Można amputować nogi i ręce nie niszcząc życia. Lecz jeśli odetniesz głowę, będzie to koniec życia.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "Through the Year with Fulton Sheen", 1985r., str. 129.