poniedziałek, 17 grudnia 2012

Nawracanie bez jednego słowa

Zapytałem pewnego razu Matkę Teresę, w jaki sposób nawróciła 15 tysięcy ludzi pochodzących z rynsztoków Kalkuty. "Po tym, jak Matka zaciągnęła tych biednych śmiertelników do hospicjum, w jaki sposób udało się Matce ewangelizować ich i głosić im Dobrą Nowinę?"."Wcale tego nie robiłam" - odrzekła. "Gdy troszczyłam się o nich i okazywałam im miłość, mówiłam do nich: 'Czy chcielibyście usłyszeć o Chrystusie?' A oni pytali: 'Czy Chrystus jest taki, jak ty? Czy Chrystus jest podobny do ciebie?' 'Nie' - odpowiadałam - 'ale ja próbuję być podobna do Niego'. 'Zatem i ja pragnę być chrześcijaninem' - mówili." To było tak proste. To właśnie jest sposób, w jaki powinniśmy postępować. Postępować tak, aby świat, nie słysząc od nas żadnego słowa, wiedział o nas i o tym, Kogo reprezentujemy. 

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "Through the Year with Fulton Sheen", 1985r., str. 163.