18 grudnia 2012

Chaos dzisiejszych czasów

Zobacz, jak słaby jest umysł dzisiejszych ludzi - ich dezorientacja, ich niemożność rozpoznania tego, co jest prawdą i co jest dobre. W poniedziałek przeczytają oni jakąś książkę i powiedzą: "Och, jestem materialistą!". We wtorek przeczytają inną książkę i staną się komunistami. Przeczytają jeszcze inną książkę później w ciągu tygodnia i odrzucą oba powyższe systemy. Wytyczają oni tory jednego dnia i niszczą je dnia następnego. Sieją oni ziarna w jednym tygodniu i plewią je w następnym. Nigdy nie pracują oni, aby osiągnąć jeden, konkretny cel. Nic dziwnego, że w świecie mamy tylu psychotyków i neurotyków. Odgrzewają one stare błędy i nadają im nowe etykietki, nazywając niektóre ze dawnych błędów bardzo nowatorskimi, ponieważ nie wiedzą, że są one bardzo stare.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "Through the Year with Fulton Sheen", 1985r., str. 141.