26 grudnia 2012

Alleluja: Zostaliśmy odkupieni!

"Dziecię się narodziło!" Do niektórych przychodzi Ono w dzień Bożego Narodzenia nawet w wyrzutach sumienia, które następują po "nie ma miejsca w gospodzie"; do niektórych przychodzi On, gdy ich serca zasmucone są tym, że czyjeś życie zostało odebrane i mogą być pocieszeni tylko dzięki Życiu, które zostaje dane; do niektórych przychodzi On, gdy ich serca łkają: "Panie, nie jestem godzien", do jeszcze innych przychodzi On, gdy ich własne badania naukowe przypominają im, że jedyna gwiazda, jaką warto jest badać, to Gwiazda, która wiedzie do Stwórcy Gwiazd; do innych przychodzi On, gdy ich serca są złamane, aby mógł On wejść w nie i uleczyć je skrzydłami, które są szersze niż świat; do innych przychodzi On wśród radosnego Venite Adoremus aniołów; do innych przychodzi On, gdyż są tak młodzi, iż nie mogą pamiętać żadnego innego Bożego Narodzenia - lecz do wszystkich i do każdego z osobna przychodzi On w swój własny słodki sposób, jak gdyby nigdy przedtem nie przyszedł - On, Dziecię, które się narodziło, On...Jezus Zbawiciel, On - Emmanuel, On - Chrystus w Chrystusowej Mszy na Boże Narodzenie - Wesołych Świąt!

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "The Fullness of Christ", strona nieznana.