czwartek, 15 listopada 2012

Dostajemy mniej niż zasługujemy

Bardzo często zdarza się, że - gdy mamy niewiele możliwości, aby czynić naszą własną wolę - możemy bardzo zbliżyć się do Boga akceptując Jego wolę. W księdze proroka Ezdrasza czytamy coś, nad czym często trzeba nam się zastanawiać: "Po tym wszystkim, co przyszło na nas za nasze złe uczynki i za naszą wielką winę - a przecież Ty, Boże nasz, wymierzyłeś karę poniżej naszej winy". Faktycznie, jeśli jesteśmy uczciwi, przyznamy, że wszyscy otrzymujemy mniej ciosów niż na to zasługujemy. 

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło:  "Through the Year with Fulton J. Sheen", 1985r., str. 177.