22 listopada 2012

Dlaczego Jezus nas opuścił?

Dlaczego nasz Pan nie pozostał na ziemi? Wynikałoby z tego dla nas wiele korzyści. Moglibyśmy drżeć z zachwytu wobec Jego majestatu, nasz respekt budziłaby Jego obecność i Jego słowa. Lecz powiedział On: "Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Duch nie przyjdzie do was" - Duch Święty. Duch nie przyjdzie. Gdyby Jezus pozostał na ziemi, zawsze byłby poza nami, niczym przykład do naśladowania, niczym model poza artystą. Gdyby jednak odszedł i zesłał Swojego Ducha, wówczas stałby się prawdziwym życiem, którym należałoby żyć. Zatem Chrystus zesłał nam Swojego Ducha.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "Through the Year with Fulton Sheen", 1985r., str. 93.