14 listopada 2012

Akceptacja i bunt

Gdy na modlitwę w czasie Świętej Godziny Adoracji przynosimy ze sobą nasze krzyże i nasze życiowe ułomności, zaczynamy dostrzegać, że Bóg mówi do nas. Nie tylko mówi On do nas w [różnych] wydarzeniach; tutaj mamy przepiękną okazję, aby dokonać rozróżnienia między akceptacją a buntem w obliczu wszelkich prób, na które zostajemy wystawieni w życiu. Akceptacja: "bądź wola Twoja". Bunt: "dlaczego to mi się przytrafiło?" Dwaj łotrzy wiszący po obu stronach naszego Zbawiciela są doskonałym przykładem obu tych postaw.Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "Through the Year with Fulton J. Sheen", 1985r., str. 177.