piątek, 20 lipca 2012

Kiedy Bóg powiedział "my"

Inny przykład tego, w jaki sposób Chrystus łączył świętego Piotra ze Sobą, dotyczył płacenia podatku na świątynię. Jest to jedyny moment w Piśmie świętym, w którym Bóg kojarzy istotę ludzką ze Sobą Samym w postaci zaimka osobowego my. Pomyśl tylko, jak dumny byłeś jako dziecko, gdy ojciec być może objął cię ramieniem i powiedział do ciebie: "zrobimy to razem". Gdy przyszło do płacenia podatku na świątynię, nasz Zbawiciel powiedział do Piotra, żeby go uiścił "za Mnie i za siebie". Następnie dodał: "żebyśmy nie dali im powodu do zgorszenia". W ten sposób zjednoczył się z Piotrem. Piotr połączył się z Panem w sposób, w jaki nikt inny nigdy nie może się z Nim połączyć. My - Chrystus i Piotr. Dlatego właśnie papieskie encykliki rozpoczynają się od słowa my

Arcybiskup Fulton J. Sheen