2 czerwca 2012

Jak działa Bóg?

Bóg działa w twojej duszy. Jego działanie nie przypomina klucza w zamku; działa On w sposób mniej widoczny niż ojciec, który wpływa na syna, lecz Jego miłość przemawia do naszej wolności w tych samych tajemniczych słowach Ja i ty, którymi posługują się dwa serca. Ponieważ Bóg jest ucieleśnieniem miłości, Jego miłość inspiruje cię, abyś stał się tym, kim masz być: wolnym człowiekiem w najwyższym tego słowa znaczeniu. Im bardziej dajesz się prowadzić Bożej miłości, tym bardziej stajesz się sobą, a wszystko to dzieje się bez uszczerbku dla twojej wolności.
Arcybiskup Fulton J. Sheen