5 czerwca 2012

Im starsi jesteśmy, tym lepiej widzimy samych siebie

Gdy jesteśmy młodzi, myślimy, że jesteśmy fantastyczni. Gdy jesteśmy starsi, jesteśmy pewni, że tak nie jest. Gdy cudzołożnica stała przed Zbawicielem, owa kobieta, którą ludzie chcieli ukamienować, któż odszedł pierwszy? Najstarszy. „Zaczęli odchodzić, począwszy od najstarszego”. Gdy zaczynamy się starzeć, pojmujemy, że zrobiliśmy niewiele w służbie innym. Jestem kapłanem od pięćdziesięciu pięciu lat, za które dziękuję Bogu. Trzydzieści lat temu we własnym przekonaniu szło mi o wiele lepiej niż myślę o tym teraz. Teraz czuję, że zrobiłem tak niewiele.
Arcybiskup Fulton J. Sheen