12 kwietnia 2012

Widzieć Chrystusa w chorych

Gdy patrzymy na chorą osobę lub na osobę zranioną, zarażoną lub cierpiącą z powodu raka, co widzimy? Jeśli udało nam się rozwinąć zdolność widzenia Chrystusa w Eucharystii, zobaczymy Chrystusa również w krzyżu chorej osoby. Trwa On w wiernych Mu ludziach, którzy świadomie ofiarują swe cierpienia w jedności z Chrystusem. I wszyscy jesteśmy zbudowani przykładem tych, którzy mówią: "Ofiaruję me cierpienie za moje grzechy, dla dobra Kościoła". Chrystus cierpi nie tylko w tych, którzy mają wiarę, lecz cierpi On również w tych, którzy Go nie znają i to jest właśnie ich zbawienie. 


Arcybiskup Fulton J. Sheen