8 kwietnia 2012

Kto odsunie kamień?


Przyjaciele nie uwierzyli w śmierć i Zmartwychwstanie naszego Pana.


Przede wszystkim, gdy kobiety poszły do Jego grobu, nie poszły, aby powitać zmartwychwstałego Zbawiciela. Przyniosły zioła, aby namaścić zwłoki. Problemem było odsunięcie kamienia. Przed wejściem do tego podziemnego grobu znajdował się wielki kamień młyński z dziurą w środku. Trzeba było przełożyć przezeń drąg, aby odsunąć kamień.  Dlatego pytały one: "któż odsunie kamień, abyśmy mogły namaścić zwłoki?" Gdy powiedziały uczniom Chrystusa, Piotrowi i Janowi, że grób był pusty a Pan zmartwychwstał, Piotr powiedział: "kobieca historyjka". Nie uwierzyli. Uczniowie podążający do Emmaus tamtego popołudnia niedzielnego nie uwierzyli. Piotr, Andrzej, Jakub i Jan wrócili do rybołówstwa. Nie uwierzyli.


Wymagało to długotrwałego przekonywania, objawień naszego Pana i przede wszystkim zesłania Ducha Świętego, aby potwierdzić Zmartwychwstanie. 


Arcybiskup Fulton J. Sheen