25 kwietnia 2012

Kto jest Moją Matką?

Nasz Pan uczynił pierwszy cud na prośbę Swej Matki. Jakiś czas później Matka, martwiąc się, że Jej Syna wyczerpie całodniowe nauczanie i całonocna modlitwa na szczycie góry, wysłała do Niego wiadomość. Gdy posłannik ogłosił: "Twoja Matka jest tutaj", Chrystus obrócił się w stronę tłumu i spytał: "Kto jest Moją Matką? Kim Ona jest?" Co powiedziałyby nasze matki, gdybyśmy spytali "Kim jest moja matka?" Przypomina On Jej, że w królestwie niebieskim nie będzie więzi ciała i krwi. Jedyna więź, jaka istnieje w królestwie niebieskim to więź posłuszeństwa wobec woli Ojca. W ten sposób pozorna przygana okazuje się być największym z komplementów. "Kto czyni wolę Ojca Mego w niebie jest Moją Matką". A któż kiedykolwiek był tak dalece posłuszny woli Ojca w niebie jak Maryja?


Arcybiskup Fulton J. Sheen