25 marca 2012

Wyparcie sie winy

Żyjemy w jedynym okresie historii świata, w którym panuje powszechne wyparcie się winy. Dostojewski pisał: "Nadchodzi czas, w którym ludzie powiedzą, że grzech nie istnieje; nie ma winy, istnieje tylko głód. I przyjdą płacząc i płaszcząc się u naszych stóp i powiedzą: 'Daj nam chleb'". Dawniej katolicy byli jedynymi ludźmi, którzy wierzyli w Niepokalane Poczęcie. Dziś każdy wierzy, że został niepokalanie poczęty. 


Arcybiskup Fulton J. Sheen