wtorek, 6 marca 2012

Oskarżyciel i obrońca

Przed popełnieniem grzechu, Szatan jest zawsze naszym obrońcą, a Chrystus - oskarżycielem.  Szatan jest obrońcą: "Oczywiście, Sobór Watykański Drugi wszystko to zmienił. Już w to nie wierzymy! W końcu trzeba iść z duchem czasu!". Chrystus zdaje się natomiast mówić: "Wybierz albo Mnie, albo świat. Nie proszę za światem".  A później, po grzechu, jak nazywany jest Szatan w Księdze Objawienia? Zwany jest oskarżycielem. Jest nim również w Księdze Hioba i w Księdze Zachariasza: "Zobacz, co zrobiłeś. Nie ma dla ciebie nadziei, równie dobrze możesz iść na całość". Tymczasem Chrystus staje się obrońcą: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją".


Arcybiskup Fulton J. Sheen