10 marca 2012

"Gdybym był Bogiem..."

Powiadasz czasami: "Gdybym był Bogiem, zniszczyłbym zło!" Gdybyś to zrobił, zniszczyłbyś ludzką wolność. Jeśli nie chcemy mieć dyktatorów na tej ziemi, z pewnością nie pragniemy mieć ich również w Królestwie Niebieskim. Ci, którzy obwiniają Boga za to, że zezwolił człowiekowi na psucie i niszczenie Jego dzieła, są niczym ci, którzy widzą plamy i błędy w uczniowskim zeszycie. Byliby oni gotowi potępić nauczyciela za to, że nie wyrwał uczniowi zeszytu i nie przepisał go na nowo. Podobnie jak celem nauczyciela jest rozsądna edukacja, a nie produkowanie czystych i porządnie prowadzonych zeszytów, tak celem Boga jest rozwój dusz, a nie produkcja jednostek biologicznych. Pytasz: "Skoro Bóg wiedział, że będę grzeszył, dlaczego mnie stworzył?" Bóg nie stworzył żadnego z nas grzesznikiem, stworzył nas ludźmi. W tym sensie to my jesteśmy stwórcami. Największym darem Boga dla człowieka, który odczuwa niedostatek łask, jest dar ludzkiej wolności i zdolność pokochania Go w zamian. 

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "Your Life is Worth Living", 1965r., str. 19.