sobota, 17 marca 2012

Dlaczego Bóg cierpiał tak bardzo?

Dlaczego Bóg cierpiał tak bardzo, gdy przyjął na Siebie naszą ludzką naturę? Na tym świecie istnieje więcej ziarenek piasku niż potrzeba; podobnie miłość nie zna granic. Jedynym sposobem na okazanie doskonałej miłości jest oddać wszystko, co się posiada. Bóg przyjął na Siebie naszą ludzką naturę i powiedział, że kocha nas aż do końca, nawet do śmierci. Teraz ujrzeć możesz piękno i majestat Chrystusa. Stał się człowiekiem w Betlejem i przyjął postać niemowlęcia. Został zrodzony bez matki w Niebie i bez ojca na ziemi. Ten, który stworzył świat, urodził się na nim. Stwórca słońca zrodzony został pod słońcem; Ten, który ulepił ziemię, na niej został narodzony; niewysłowienie mądry, przyszedł na świat jako dziecko;  Pan wszechświata  - leżący w żłobie, władca gwiazd -  karmiony przez Swoją Matkę. Kwiląca radość Niebios; Bóg staje się człowiekiem. Boskość - wcielenie; Wieczność – czas, Władca  ubiczowany; Moc skrępowana; Król ukoronowany cierniem. Gdybyś był jedynym człowiekiem na świecie, który kiedykolwiek żył i grzeszył, przyszedłby na ziemię, umarłby i cierpiał tylko dla ciebie jednego. Właśnie tak bardzo cię kocha.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: "Your Life is Worth Living", 1965r., str. 60.