czwartek, 23 lutego 2012

Nie lekceważ tak wielkiego Zbawienia

Jeśli człowiek połknie truciznę i otrzyma antidotum, nie jest istotne, czy wyrzuci je za okno, czy po prostu je zignoruje. Ponieważ trucizna działa w jego ciele, czeka go pewna śmierć. Pismo święte pyta nas: "Jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie?" - po prostu zlekceważymy. Jakże często w Ewangelii napisane jest: "nie zrobiłeś, nie zrobiłeś, nie zrobiłeś" - odmowa podjęcia dodatkowego wysiłku.


Kret miał niegdyś oczy, którymi widział, lecz zaczął pełzać we wnętrznościach ziemi i Natura, niczym sędzia, rzekła: "zabierzcie mu ten talent!". I talent, który nie był w użyciu, został mu odebrany. Jest to główny powód, dla którego musimy zacząć postępować inaczej, aby oprzeć się siłom zła. 


Arcybiskup Fulton J. Sheen