1 grudnia 2011

Trwałość

Małżeństwo mężczyzny i kobiety ma być trwałe, co wynika z samej natury miłości.
Słownik miłości to tak naprawdę tylko dwa słowa: „ty” i „zawsze”. „Ty”, ponieważ miłość jest niepowtarzalna, „zawsze”, ponieważ jest stała. Nikt nigdy nie powiedział: „Będę Cię kochać przez dwa lata i sześć miesięcy” i dlatego właśnie wszystkie piosenki o miłości odnoszą się w jakiś sposób do nieskończoności, np. „dopóki piaski pustyń się nie zestarzeją…” Po co byłaby w ludzkim sercu zazdrość, jeśli nie po to, aby strzec monogamii i trwałości małżeństwa?

(tłum. Justyna Łobaszewska)