5 listopada 2011

Wszyscy jesteśmy grzesznikami

Pewnego razu głosiłem rekolekcje w więzieniu o szczególnie zaostrzonym rygorze, w którym było osadzonych 1979 więźniów. Wszyscy z nich myśleli oczywiście, że ja noszę biały kapelusz, a oni - kapelusze czarne*; że oni są źli, a ja jestem dobry. Od jakich słów mogłem zacząć moje kazanie? Rozpocząłem je w ten sposób: "Panowie, chcę, abyście wiedzieli, że istnieje między wami a mną jedna ogromna różnica. Wy zostaliście schwytani, a ja nie". Innymi słowy, wszyscy jesteśmy grzesznikami.

Arcybiskup Fulton J. Sheen


* Pojęcie pochodzi ze starych westernów, w których czarne charaktery nosiły czarne kapelusze, a pozytywni bohaterowie - kapelusze koloru białego.